Español | English

Condicions d'ús

 

Explora.cat és un web que ofereix informació sobre rutes a peu i en btt per Catalunya sota les següents condicions d'ús:

  1. Explora.cat facilita a través d'aquest web, informació per la realització d'activitats a l'aire lliure, però no asumeix cap resposabilitat en l'ús que facin els usuaris de les dades proporcionades ni de les conseqüències o accidents que es puguin produir. Ja sigui per errors en les dades com per imprudència o mal ús per part de l'usuari o per condicions meteorològiques o de l'entorn adverses.

  2. Les coordenades de les rutes, descripcions i altres dades, poden contenir errors i és responsabilitat de l'usuari utilitzar les dades proporcionades per explora.cat de forma segura i en cap cas es podrà responsabilitzar a explora.cat de qualsevol accident o altra conseqüència derivada de la utilització de la informació disponible a www.explora.cat.

  3. Cal tenir present els errors propis del sistema de navegació global (GPS) i en la transformació de les dades.

  4. Tots els continguts, textos, imatges i codi font, són propietat intelectual dels resposables del web www.explora.cat

  5. Es permet la utilització de la informació i les imatges de www.explora.cat sempre que sigui per finalitats no lucratives, legals i es faci referència a la font de la informació. No s'autoritza la transformació total o parcial de cap contingut, imatge, mapa o text i la seva reproducció, distribució o difusió.

  6. L'enviament de qualsevol tipus de dades, imatges, textos, tracks gps, etc. per part d'usuaris de explora.cat, per ser publicades en el mateix web, significa l'acceptació per part de l'usuari que les ha enviat, del dret dels responsables de explora.cat a fer ús d'aquestes dades, i a la seva reproducció, difusió i distribució.